DUURZAME INZETBAARHEID BINNEN DE ORGANISATIE

Binnen een maatschappij waarin medewerkers geacht worden steeds langer te werken, is duurzame inzetbaarheid een belangrijk aandachtspunt voor Haval. Ons personeelsbestand is zeer divers in samenstelling, zowel qua leeftijd en nationaliteit als opleidings- en kennisniveau. Het merendeel van onze medewerkers is reeds jarenlang in dienst. Daarnaast werken we met minder valide en verstandelijk beperkte medemensen daar waar mogelijk.

Binnen onze organisatie bestaat duurzame inzetbaarheid uit vele facetten. Voor onze medewerkers scheppen we een gezonde werkomgeving waarbij veilig en hygiënisch werken prioriteit is. Daarnaast is er aandacht voor belangrijke werkomstandigheden als temperatuur, fysieke belasting en geluidsbelasting. Hierbij zijn het terugdringen van de fysieke belasting, het flexibiliseren van arbeidsomstandigheden en aandacht voor de levensstijl van onze medewerkers concrete actiepunten.

DUURZAAM
GEBRUIK VAN
HULPBRONNEN

Haval neemt deel aan het MJA3 programma waarbij we er naar streven om een energiereductie van minimaal 2% per jaar te realiseren. Tevens gebruiken we 100% groene stroom en kiezen we voor een transporteur die onze producten CO2-neutraal vervoert.

RETHINK

Haval is zich als kunststofproducent bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de wereld van morgen en de toekomst van onze kinderen. Ons productieproces verlegt de lat van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kunststofproductie. Haval stelt zich tot doel duurzamer te produceren. Tegelijkertijd biedt het een kostenvoordeel voor onze klanten.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door ons partnerschap met Rethink.

Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststofproducerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland. Daar vallen ook de rubber- en composietindustrie onder, inclusief haar producten en de kunststofrecyclers.

Onze innovatieve branche werkt continu aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten en producten. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot zeer geliefde en waardevolle materialen, die onmisbaar zijn voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen op deze planeet.

Voor ons staan thema’s zoals nut, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik, recycling en innovatie van onze producten prominent op de agenda. Dat geldt natuurlijk ook voor hoe wij als industrie kunnen bijdragen aan het realiseren van CO2-reductie en een circulaire economie.

MVO INTEGREREN IN
BESLUITVORMINGSPROCESSEN
EN STRUCTUREN

MVO is voor Haval meer dan alleen een modewoord. Sinds de oprichting van Haval zijn we al bezig met besparingen op verbruik, winsten behalen in het productieproces, reduceren van afval en hergebruik van materialen. Enerzijds gedreven vanuit economische motieven, maar vooral vanuit betrokkenheid voor het (lokale) milieu, gekeken naar de mens én de natuurlijke omgeving.

MVO wordt binnen Haval geborgen door het hanteren van de Iso-norm 26000, waarin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vastgelegd.

Binnen onze kwaliteitscertificering (BRC Packaging) is er ook volop aandacht voor MVO. Dit wordt als onderwerp meegenomen in onze evaluaties. Tevens maken we gebruik van de NRK collectieve Code-of-Conduct om ethisch gedrag te formaliseren.

VOORKOMEN VAN MILIEUVERVUILING

Haval neemt deel aan Operation Clean Sweep. Bij ons staat ‘good housekeeping’ hoog in het vaandel en we doen er alles aan om zwerfafval binnen onze organisatie te voorkomen. Opgeruimd staat én werkt netjes!

Daarnaast is innovatiekracht één van onze kernwaarden. We investeren in nieuwe producten waarbij bio-based materialen, recyclebaarheid en minimalisering van gebruikt materiaal key aspecten zijn in het productontwerp. Tevens zijn we een adviespartner voor onze klanten als het gaat om de oorsprong van grondstoffen en milieuaspecten.

NADER KENNISMAKEN?

Graag vertellen we u meer over MVO en onze visie op duurzaamheid. Wilt u nader kennismaken met Haval? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

CONTACT OPNEMEN